Hindrar det här dig att nå dina mål?

Förstå dig, själv dina tankar, medvetande och universums lagar. […]